pembaratanPembaratan di Dunia Islam
(Ahdaf At Tagrib fi ‘alam Islamiy)
Anwar Al Jundy
(Penerj. Ahsin Mochammad)
Remadja Rosdakarya, 1991
143 Halaman
Rp. 32.000
Iklan

Komentar ditutup.